Kurumsal

Vizyonumuz / Misyonumuz

Nasıl Çalışıyoruz

Vizyonumuz / Misyonumuz

STRATEJİMİZ 

Uzman Yaklaşımı...
Zaman ve Bilgi Yönetimi...
Kurumsal Kimlik ve Kurum Kültürüne Önem Verme...
Açıklık - Netlik - Şeffaflık...
Süreklilik ve Sürdürülebilirlik...
KRC Ekibinin Gücü ve Sinerji...
Sürekli Gelişme ve Sürekli İyileştirme...
Güven Verme!..

ETİK İŞ KURALLARIMIZ

Etik; doğru ile yanlışı, haklı ile haksızı, iyi ile kötüyü, adil ile adil olmayanı ayırt etmek, doğru ve haklı olduğumuz şekilde gerekenleri yapmaktır. Yani, kısaca; iş dünyasındaki davranışlara rehberlik eden ilkeler ve değerler bütünüdür.

Kurumlar ve şirketler; farklı olmak, değişmek, yaşamlarına - sahip olamadıkları değerler katmak, farklı başarıları ve mutlulukları yaşamak, amaç ve hedeflerine ulaşmak isterler.- Verdiğimiz sözü her konum ve koşulda tutmak,
- Evrensel olarak kabul edilmiş etik ilkelere uymak,
- Önce insan - Sonra kurumsal - Müşteri odaklı olmak,
- Çalışma standartları çerçevesinde ayırımcılık yapmamak,
- Çalışanlarımıza ve müşterilerimize karşı dürüst davranmak,
- Topluma ve çevreye karşı, her zaman sorumluluk duymak,
- Hizmet verdiğimiz kurumlardaki itibar yönetimini desteklemek,
- Sınır ve kısıtlamalar olmaksızın, bilgi ve teknolojiyi paylaşmak,
- Çözüm ortaklarımızla ve partnerlerimize açık ve net yaklaşmak,
- Rakiplerimize karşı sorumluluğumuzun daima bilincinde olmak,
- Değer / Kazanç oranlarını arttırmak ve ekonomik katma değer yaratmak,
- İşbirliği yaptığımız tüm müşterierimizin ticari sırlara saygı duymak,
- Vergi ve diğer yasal yükümlülüklerimizi tam ve zamanında yerine getirmek,
- Hizmet kalitemizde hiçbir zaman kurumsal sosyal sorumluluktan ödün vermemek,
- Hem şirketimizde hem de müşterilerimizin çalışma ortamlarında israfı önlemek...


Hoş Geldiniz

Dünyayı değiştirme zamanı

Ofis Dezenfekte ve İlaçlama

Ofis Temizliği İş yerlerindeki çalışanlar pis bir ortamda motive olamazlar. Temizlik çalışanlar tarafından yapılması istendiğinde personel bunu bir yük olarak görmekte ve işinede tam yoğunlaşamamaktadır. Bu üretilen hizmet yada ürünü etkilemektedir.

Ev Dezenfekte ile İlaçlama

Malzemeler konusunda hiçbir şeye karışmanıza gerek kalmadan ve verilen fiyatın dışında ekstra hiçbir ücret talep edilmeden tamamen kullanıma hazır bir şekilde eviniz teslim edilmektedir.

Okul Dezenfekte ve İlaçlama

Öğrencilerin eğitim hayatlarını sürdüreceği bu mekanlarda hijyenik koşullar sağlanarak hem hastalıklara karşı önlem alınmış olur hem de öğrencilerin daha huzurlu bir ortamda çalışmaları sağlanır.